Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) avslører store forhåpninger om hva som kan bli resultatet hvis Opplysningsvesenets Fond (OVF) realiserer gedigne planer.

– Vi er i samtaler med OVF om deres konkrete ønsker om å utvikle området til næringsformål ved å bygge hyttelandsby. Jeg regner med at saken i løpet av inneværende år kan behandles politisk i Lyngen.

Han mener at en eventuell reguleringsplan først kan godkjennes etter at nytt kommunestyre blir valgt i september neste år. Han karakteriserer arealet som en nasjonal indrefilet.

Vært i to møter

Det aktuelle området brukes i dag til utmarksbeite, er uten bebyggelse og ligger utenfor Lyngsalpan landskapsvernområde. Lyngen eier et like stort felt på naboeiendommen.

Hva har skjedd i dialogen med OVF?

– Jeg var i fjor i to møter med dem. Innholdet er unntatt offentlighet, men jeg kan bekrefte at fondet ønsker å bidra til positiv utvikling i kommunen. OVF investerer i et langt tidsperspektiv, gjerne i 50 år.

Johnsen opplyser at OVF har bebudet møte 9. april med vertskommunen på Lyngseidet.

Tema blir hvordan best utvikle eiendommen. Dette vil i tilfelle skje gjennom Clemens Eiendom AS, som er et heleid datterselskap av OVF.

Johnsen bekrefter at Lyngen er uenig med OVF om et næringsareal i Myra, men det betrakter han som en helt separat sak.

Skeptisk

Næringsutvalget i Lyngen diskuterte på siste møte forholdet til OVF. Debatten ble unntatt offentlighet.

– Jeg er kjent med at utvalget er skeptisk. Jeg vil anta at det blir annen stemning når de ser planene OVF har og at de blir en samarbeidspartner.

Hvorfor er Lyngen attraktiv?

– Tomtene har fantastisk beliggenhet med utsikt til havet og skiterreng utenfor døra. Vi snakker om selveste indrefileten i Norge. Ringvirkningene lokalt blir betydelige både i byggetida og i driftsfasen. Antall turister vil øke med flere hundre personer i døgnet i Lyngen.

Hvor ligger utfordringene?

– Vi må først forankre prosjektet så hardt at vi unngår tvister i etterkant, forteller ordfører Dan-Håvard Johnsen.