Kurderne i Irak vil avholde folkeavstemning tross motstand

foto