Hvert år inviterer Riddu Riđđu et nordlig folk på besøk til festivalen, og i år er det Alaska Natives, et utfolk fra Alaska, som har tatt turen til Manndalen.

Delegasjonen fra Alaska vil kunne by på unge og engasjerte urfolkskunstnere som har mye på hjertet og mye å dele.