Fagbevegelsen til pensjonskamp for deltidsansatte

foto