50-100 personer evakuert fra Høgskolen i Hedmark

foto