For tiden gjennomfører Utviklingssenter for sykehjem Troms prosjektet, Dokumentasjon av helsehjelp. Prosjektet tar sikte på å bedre kompetanse knyttet til dokumentasjon av helsehjelp i elektroniske pasientjournaler.

Sist uke ble kurset holdt i Olderdalen for ansatte i kommunene i Nord-Troms. Kursdeltakere som ikke hadde mulighet å komme seg til Olderdalen deltok via lyd/bilde.

- En økt kompetanse om dokumentasjon av helsehjelp vil kunne bidra til økt kvalitet på tjenesten for pasienter, skriver Utviklingssenter for sykehjem Troms i en pressemelding.

Utviklingssenteret trekker og fram at dette vil og kunne bidra til rekruttering og stabilisering av kvalifisert helsepersonell.

Opplæringen tar for seg juss, helsefag og etikk, og det tilpasses alle typer helsepersonell - både med og uten helsefaglig grunnutdanning.

Utviklinga fortsetter

Læringsnettverk blir benyttet som metode, målet med det er å stimulere til samarbeid og videre kvalitetsutvikling etter at kurset er gjennomført. For kommunene i Nord-Troms gjennomføres prosjektet i samarbeid med Nord-Troms Studiesenter. Det planlegges fire samlinger i løpet av ett år. Mellom hver av disse samlingene skal arbeidsgrupper jobbe med forbedringsarbeid innen dokumentasjon lokalt.

foto
Flere deltok via lyd/bilde.