Flere bedrifter i Nord-Troms får støtte fra Sametinget

foto