Mannen som falt fra fjelltopp er erklært død

foto