foto
samhold:: Øyvind og Liv har mange like interesser, men er også svært forskjellige. Paret er flinke til å akseptere hverandres ulikheter og gi hverandre rom til også å gjøre egne ting. Foto: Isabell Haug.

Den sjøsamiske gutten og nattens dronning