Hvordan kan dette ha skjedd? Det er spørsmålet alle stiller seg i Manndalen for tiden