Selger barnehagebygg på Arnøya, med én klar betingelse