– Å opprettholde bosettingen i Nord-Norge er et avgjørende sikkerhetspolitisk anliggende

foto