Norsk Kulturarv deler ut prisen til private kulturminner i Norge som et kvalitetsmerke for kulturmerker som føres videre.

- "Vern gjennom bruk" er vårt slagord. Vi gir utmerkelsen til virksomheter som legger vekt på verdiskaping, ivaretakelse og tilrettelegging for publikum. Til nå er det rundt 130 steder som har fått Olavsrosa og ti av disse stedene er lokalisert i Nord-Norge, sier Hanne Jakhelln, styremedlem i Norsk Kulturarv.

Olavsrosa er en utmerkelse som henger høyt, og Jakhelln understreker at dette er det eneste kvalitetsmerke for kulturarv i Norge.

- Det har en svært viktig symbolsk verdi og gis kun ut til drivere som har en genuin interesse for kulturarven og drift, legger hun til.

Strenge krav

De som søker om merket må gå gjennom en ordentlig vurdering av et fagutvalg, for å se om de oppfyller de strenge kravene.

- Havnnes er et typisk nordnorsk handelssted med en åpen landhandel, tørrfiskproduksjon, kaianlegg og byggninger som er fredet. Dette er ikke vanlig og er nå et av få steder knyttet til kystkulturen som har fått utmerkelsen. Havnnes er et levende og aktiv sted, sier Jakhelln i sin begrunnelse.

- Svært takknemlig

Einar Giæver var svært takknemlig for prisen og takket venner og familie for at de har kunne fortsatt drifta av handelsstedet.

- Jeg tar imot prisen på vegne av Havnnes Handelssted og familien. Familien vår er svært stolt både av stedet og av virksomheten. Jeg ønsker å gi den videre til de som skal ta over, sa Giæver i sin takketale.

Einar Giævers sønn, Thorvald Giæver, er svært glad for å få et slikt kvalitetsmerke på butikkens yttervegg.

- Jeg er veldig glad for å kunne få en slik eksklusiv utmerkelse hit til Havnnes, sier han.

foto
Det gjeve kvalitetsmerket ble spikret på butikkveggen umiddelbart. Til venstre; Thorvald Giæver med sønnen Jens, Maria "Røsse" Giæver, Thor Giæver og Margit Hansen-Krone. Foto: Rakel Lund Heggelund