Utvalget kan foreslå tiltak for å snu befolkningsutviklingen i forkant av budsjettbehandlingen.

Kommunestyret var på onsdagens møte på Furuflaten samstemte om betydningen av å jobbe systematisk og målrettet for at det blir flere innbyggere i Lyngen.

Den sjette og siste plassen i utvalget skapte derimot debatt.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) foreslo seks medlemmer, inkludert Johnny Hansen (Ap).

Flertallet i salen mente imidlertid at var tilstrekkelig med fem medlemmer, etter forslag fra Stein-Are Olsen (SL). Dermed forsvant Hansen ut i voteringen med ti mot åtte stemmer.

Svært viktig

Utvalget består av leder Dan-Håvard Johnsen, Jonas Rodahl Johansen fra ungdomsrådet samt en representant fra Furuflaten bygdelag, Nord-Lenangen bygdeutvalg og Lyngen næringsforening. Navnene blir klare senere.

Utvalget vil undersøke årsaker til fraflytting og nedgang i folketallet. Videre analysere statistikker, prognoser og kommunale undersøkelser.

Opprettelse av utvalget ble vedtatt på budsjettmøtet i desember etter forslag fra Johnny Hansen. Nå starter jobben med prosjektet.

– 30 flere innbyggere enn prognosen gir en million kroner ekstra i frie midler til kommunen. Befolkningsutvikling er blant kommunens aller viktigste oppgaver, presiserer ordøret Johnsen.

Trakk fram Furuflaten

Ungdomsutvalget var i opprinnelige planer ikke tiltenkt som medlem av demografiutvalget. Plassen ble sikret etter at Jonas Rodahl Johansen på vegne av rådet foreslo seg selv.

– Hvis Lyngen hadde beholdt samme folketall i 2018 som for fem år siden, ville det gitt 15 millioner kroner ekstra, sier Johnny Hansen.

Han trakk fram at kommunen har mye å lære av hvordan Furuflaten har jobbet for å rekruttere flere innbyggere.

Mer forståelig

Frode Hansen (Ap) foreslo at næringsforeningen får en plass i utvalget. Han ønsker at noen finner et mer forståelig navn på utvalget.

Dan-Håvard Johnsen opplyser at demografiutvalget i oktober vil legge frem sin første rapport til kommunestyret. Han beklager sterkt at Johnny Hansen ble stemt ut av utvalget.

Utvalget tildeles i år et budsjett på 100.000 kroner.

PS: Demografi er befolkningsbeskrivelse eller befolkningslære. Begrepet stammer fra det greske demos, som betyr folk og grafein som betyr skrive. Faget beskriver og forklarer befolkningers størrelse, alders- og kjønnsfordeling og geografiske fordeling.

foto
NØKKELJOBB: Ordfører Dan-Håvard Johnsen er leder for det nye demografiutvalget. Foto: Arne Teigen