Mange titalls utrykninger for Norsk Folkehjelp

foto