Ba ministeren om langsiktige penger til frivillig arbeid