– Kan inspirere både innbyggere og folk utenifra å se muligheter i kommunen vår

foto