SV varsler at de tar dissens i to oppdrettssaker i fylkesrådet: – For stor risiko