Holder styringsrenta uendret: – Vil ta tid før vi ser de fulle virkningene av renteøkningene