Fant flere feil hos bedrifter som driver turistfiske