Pandemien har forårsaket 837 nye dødsfall i Italia