Skreisesongen kan bli et katastrofeår for fiskerinæringa

foto