Kommunestyret vedtok økonomisk ramme på 22 millioner kroner, som finansieres ved låneopptak.

Eventuelle spillemidler og erstatninger reduserer lånet.

Johannes Grønvoll (H) finner grunn til å presisere at anbud må foreligge før byggearbeidet starter.

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) er tydelig på at rammen ikke kan overstiges.

Eidebakken skole har vær uten vann i bassenget i over to år.

En offensiv fremdriftsplan legger opp til at svømmebassenget kan ferdigstilles i mai 2017 overtagelse en måned senere.

Rådmannen ser imidlertid at forsinkelser må kunne påregnes. Når anbudsrunden er avholdt og entreprenører antatt, får kommunen en mer nøyaktig oversikt over når anlegget kan tas i bruk.