– Den lave andelen av helsepersonell som er vaksinert er en gjennomgående svikt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, slår to masterstudenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) fast i sin hovedoppgave, melder NRK.

Andelen vaksinerte i befolkningen generelt er på 11 prosent, mens den blant dem som arbeider i helsesektoren bare er 1 prosent høyere- nemlig på 12 prosent.

– Det er tragisk. Det som er bagateller for friske folk, kan være avgjørende for sårbare personer, sier professor Geir Sverre Braut, professor i sikkerhetsfag ved UiS til kanalen.

– Vi går ut fra at det årlig er noen hundre dødsfall som kunne vært unngått dersom helsepersonell hadde vært vaksinert.

Masterstudentene Gørill K. Amundsen og Henriette Helland, som står bak oppgaven, argumenterer for at man må sørge for at helsepersonell forstår at de har et ansvar for å vaksinere seg.