Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982. Årets tema er urfolks rett til utdanning, opplyser Sametinget i en pressemelding.

Det er rundt 370 millioner urfolk i verden, fordelt på om lag 90 land. Mange urfolk lever under svært vanskelige forhold.

– Alle har rett til utdanning, det er en helt sentral rett og en viktig forutsetning for å kunne delta i samfunnet.  Vi vet at utdanning er nøkkelen til å utjevne sosiale forskjeller, gi bedre levekår og styrke integreringen av minoriteter i storsamfunnet. Derfor skal vi fortsette å være en pådriver for at alle får oppfylt retten til utdanning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).