I 2013 var det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som var mottaker av de i alt 229 millioner kronene TV-aksjonen ga.

Det meste av dette har gått til forskning på demens, men en god porsjon går også til å etablere og drifte aktivitetsvenn-ordninger.

– Med denne avtalen har vi to i Nord-Troms, sier Inger Marie Olsen i Nasjonalforeningen for folkehelse i Troms.

– Det er her og så er det i Lyngen. Målet er jo å få etablert enda flere.

Trenger hjelp

For Skjervøy kommune er en slik avtale av vital karakter, mener ordfører Ørjan Albrigtsen.

– Antallet eldre og demente er voksene, og vi som kommunen vil ikke klare å gi et tilstrekkelig tilbud til alle om vi ikke får hjelp fra frivillige.

Han peker på dagsentertilbudet som driftes med en ressurs.

– Om denne stillinga også skulle være nødt til å drive transport til og fra for brukerne, ville det ikke være noe igjen til selve aktiviteten. Derfor er vi avhengig av samarbeid.

Flere foreninger

Birgit Paulsen leder Demensforeninga i Skjervøy. Hun er også fornøyd med avtalen.

– Det å bidra til at eldre og dement får et verdig liv, er bra.

Sammen med medlemmer fra Røde Kors, LHL og andre foreninger, skal hun gjennom et kurs i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse.

– Der skal vi lære hva som ligger i dette og det å være aktivitetsvenn.

Inger Marie Olsen mener verdien av å få besøk eller å bli tatt med ut på tur er uhyre stor.

– Demente som har vært på tur og opplevd positive hendelser, har det med seg videre i dagen. De husker kanskje ikke akkurat hva de har gjort, me det er positive og glade fordi den følelsen sitter igjen.

Første på lenge

Inger Marie Olsen roser også demensforeninga på Skjervøy for rett og slett å finnes.

– Da den ble stiftet i fjor var det den aller første på alt for lenge. Det å ha slike foreninger å spille på lag med er svært viktig, sier Olsen.

– Det betyr også av vi i nasjonalforeninga sitter på et bedre register av frivillige vi kan bruke.