Reiselivsnæringa går glipp av millioninntekter

foto