Tilliten til politiet øker – men blant de yngre finner man fortsatt misnøye