Fare for is på fjorden – hurtigbåten går til Badderen også i kveld