Uværet har løyet, men skredfaren varer en stund til