Har konkludert: Kvænangen er best egnet for vindkraft

foto