Skal lese opp hele sannhetsrapporten - sammenhengende og direkte

foto