Reiselivsforsker: – Vi må passe på at veksten ikke visker ut det både vi og tilreisende kommer for å oppleve