– Den største musikalske begivenheten i Lyngen kirke