Kvænangsfjellet: Campingvogn opp ned - begge kjørefelt sperret