Reisaværing må i retten etter promillekjøring på ATV