Har samlet inn Spleis-penger for å ta egne prøver av dette vannet