Avgiftsøkningen i Skjervøy: – Bare å fjerne eiendomsskatten