– Det har aldri sett lysere ut for Ullsfjordforbindelsen

foto