– Vi vurderte det som en akutt tapssituasjon for bøndene