Ola Giæver jr. foreslår etablering av Karnes Airport ved Lyngseidet.

Fly Viking-gründerens innspill til arealplanen er mailet over til Lyngen kommune.

- Rullebanen bør vøre minst 800 meter lang, med muligheter for forlengelse. Dermed kan fly med 50 passasjerer lande, forteller Giæver jr.

Han ser ikke for seg at det - i hvert fall i starten - blir ordinær rutetrafikk fra flyplassen på Karnesmyra.

Kontaktet grunneiere

- Framtida ligger i lufta. Reiselivet trekker folk fra hele verden. Lyngen kommune bør legge til rette for flyplass.

Giæver jr. har vært i uformell dialog med 4-5 berørte grunneiere. Karnes Airport vil ha behov for et areal på minst 16 dekar.

- Nå er det opp til kommunen å jobbe videre med planen gjennom formell kontakt med grunneierne og utarbeide reguleringsplan for Karnesmyra, oppfordrer Ola Giæver jr.

Han betrakter sitt primære oppdrag som utført, og spiller ballen videre til Lyngen som vertskommune.

Behandles serøst

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) er informert om hovedtrekkene i Giæver jr. sitt forslag.

- Vi vil behandle innspillet på vanlig måte. Jeg vil ikke avvise ideen, men tar den like seriøst som andre forslag fra innbyggerne, sier Dan-Håvard Johnsen.

Ordføreren vil kontakte miljø som har kompetanse på etablering av flyplasser.