Arbeidsministeren gleder seg over positive ledighetstall