Sommeren for to år siden, ble de to polakkene stoppet i Skibotndalen i Storfjord kommune av tjenestemenn fra tollvesenet.

Kontrollen av bilen avdekket til sammen 20,45 liter brennevin og 26,80 liter øl, uten at dette var fremlagt eller oppgitt til tollvesenet ved grensepasseringen inn til Norge.

Som følger av overtredelsen, ilegges begge menn en bot på 8000 kroner hver, eller fengsel i 16 dager hvis ikke boten betales.