De brune flaskene er på vikende front. Utviklingen forsterkes for hvert år som går.

– Andelen boksøl økte med 5,6 prosent i 2013, mens flaskeølet sank med 11,4 prosent, sier Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Ifølge Nome skjer det nå store omveltninger når det gjelder drikkevareemballasje.

– I løpet av noen få år vil det være helt slutt på gjenbruksflasker som samles inn, fraktes tilbake til bryggeriene, vaskes og fylles opp på nytt. I stedet blir flaskene resirkulert og smeltet om til nye flasker. Dermed blir det mindre transport og mindre utslipp.

Da metallboksene gjorde sitt inntog i Norge, fryktet myndighetene at de ville føre til massiv forsøpling. I 1994 ble det derfor innført en avgift, den såkalte grunnavgiften på engangsemballasje. I 2014 er den på 1,1 krone pr boks eller engangsflaske.

– I stedet har det vist seg at nordmenn er verdensmestre i panting. Også engangsglass som det ikke er pant for leveres i innsamlingsigloene. Det finnes nesten ikke tomgods på gater og i parker, sier Nome.

Bryggeri- og Drikkevareforeningen setter nå sin lit til de nye regjeringspartiene, som gjentatte ganger har tatt til orde for å fjerne grunnavgiften.

– Det er et stort paradoks at den bransjen som er flinkest på resirkulering har den høyeste avgiften. Når grunnavgiften i tillegg har utspilt sin rolle som miljøavgift, bør den fjernes, sier Nome.