I 1979 ønsket de å stenge kommunen for utlendinger. Nå er det mer turister enn noen gang

foto