Rotteinvasjon i Årviksand: – Vi er redde for at det skal spre seg i hele Nord-Troms

foto