Storkontroll i nord: Flere fikk ikke kjøre videre

foto