Troms Sp: – Raseringen av helsetjenestene må stoppes