UiT har funnet alvorlig jodmangel hos unge kvinner i nord – kan føre til redusert intelligens

foto