Antall Airbnb-døgn øker stadig: – Det utgjør nå en reel trussel mot hotellmarkedet

foto